top of page

VULL SER SOCI

jabali3.jpg

La societat està formada únicament per caçadors del poble. Per ser soci, és condició indispensable estar empadronat a Palau solità i Plegamans. Realitzar la petició de ser soci a la junta directiva a l'email info@alzina.net.

Un cop valorada la petició, a la propera assemblea de socis es proposa la seva incorporació com a soci que vindrà condicionada per les baixes de socis de l'anterior temporada.

La societat de caçadors de l'Alzina té un màxim de caçadors aprovat en el seu pla tècnic d'aprofitament. Per tant, fins que no n'han baixes no es podran fer nous socis.

 

En la quota de soci dona acces a pràcticar l'activitat cinegètica a la nostre APC en la modalitat de caça menor i major. Es regala amb la quota el document únic que incorpora  la targeta federativa de la R.T. de la FCC a Barcelona i l'assegurança de Responsabilitat Civil sense cost afegit.

 

La societat disposa d'un reglament intern de bones pràctiques. El soci / caçador que no tingui una actitud de respecte i bones pràctiques  a les persones, propietat privada o resta de socis pot ser sancionat i expulsat de la societat.  

bottom of page