top of page

REPOBLACIONS

La quantitat de perdiu roja i de conill sol·licitada en repoblació es valorarà anualment en funció del resultat del cens dels individus prerreproductors (PR).

Pel que fa al conillo, la societat realitza captures en viu de conill amb fures per tal de treure'ls de zones on realitzen danys a l'agricultura i son alliberats en altres zones del vedat on la densitat és més baixa i no provoquen danys a l'agricultura.

 

Des de la societat de caçadors hem participat en diferents esdeveniments amb els més joves palauencs. Hem realitzat repoblacions de perdius roges amb joves que han volgut veure de primera ma com repobla la societat de caçadors espècies tant emblemàtiques com és la perdiu. Els diners d'aquestes repoblacions son dels propis socis de la societat. Gràcies a elles, tothom quan surt a passejar per Palau pot observar diferents parelles de perdius, faisà i conill.

Pla d’alliberaments:

Les quantitats de perdiu roja i de faisà sol·licitades per fer alliberament corresponen a la màxima prevista en cada cas. Es valorarà anualment, en funció del estat de la seva població en el resultat del cens del mes de setembre (TC). Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació M0641-DO2 5.1 Pla d’aprofitaments: En base a les dades obtingudes en els cens de postreproducció (TC) es valora l’aprofitament cinegètic de cada espècie per la propera temporada de caça i s’estableixen els límits de captures o si s’avança el final de temporada per una determinada espècie. L’aprofitament que es contempla de la població autòctona de perdiu roja dependrà de l’èxit anual de reproducció i del resultat de les repoblacions. Per tal de dur a terme un aprofitament sostenible d’aquesta espècie, es proposa no sobrepassar el 20% d’aprofitament cinegètic. L’aprofitament del conill, apart de dependre del resultat del cens, està fortament condicionat en funció del nivell d’afectació anual de les malalties de mixomatosis i de les dues variants de l’hemorràgica vírica (RHD i RHDV2) que l’afecten. Es determinarà anualment l’aprofitament cinegètic d’aquesta espècie en funció del resultat del cens del mes de setembre (TC). La previsió de captures contemplada per el porc senglar correspon a la mitjana obtinguda en les dues últimes temporades de caça.

bottom of page