top of page

Aprofitament de la caça

 

 

PERDIU ROJA, CONILL I GUINEU:

 

La població d’aquestes espècies s’ha valorat per el mètode d’observacions continuades recollides per enquesta. Aquest mètode permet obtenir dades fiables per espècies en poblacions en baixa densitat o en espais on l’orografia del terreny, l’estructura del paisatge de mosaic agro-forestal i les espesses brolles, no permeten l’aplicació de les metodologies de cens convencionals. Per aplicar aquesta metodologia s’ha subdividit l’àrea de caça en diferents zones en funció del hàbitat d’aquestes espècies.

De cadascuna d’aquestes àrees de cens s’han recopilat per enquesta les dades següents:

• Observacions dels caçadors en les últimes jornades de caça per obtenir la població reproductora PR.

• Observacions dels pagesos que conreen parcel·les en aquella zona. Dades de PR i TC.

• Observacions dels caçadors que coneixen i freqüenten algunes d’aquestes zones al llarg de l’any. Dades de PR i TC. La periodicitat del cens és anual, recopilant les dades corresponents en el mes de març i en el mes de setembre, anotant de cada observació el nombre d’individus, la seva localització, la relació de joves/adults i el número de bàndols en el cas de la perdiu roja. Les dades de cens han estat aportades per el titular de l’àrea de caça.

ESPÈCIES DE CAÇA MAJOR:

La caça major es realitza en la modalitat de batuda, amb la colla ( societat ) de caçadors l'Alzina. N'ha un responsable que és el Cap de Colla que organitza el dia i lloc de la batuda. La societat de caçadors realitza batudes de senglar per tal d'evitar accidents de trànsit i danys a l'agricultura. En ocasions la societat de caçadors retira els animals atropellats.

IMG_7127_edited_edited.jpg

ACCIDENts

Sempre que fem una batuda es comunica a l'Ajuntament i la Policia local perquè tinguin constància. La caça del senglar aquestes darreres temporades donada l'alta densitat a Catalunya es realitza de forma oficial des de el mes de setembre fins a finals de març. Es pot realitzar tots els dies de la setmana, però la societat només realitza batudes normalment un dissabte o un festiu.

Aquestes batudes es senyalitzen amb senyals de perill de batuda a tots els principals camins, per tal tothom estigui assabentat de la seva realització.  En ocasions hem demanat el tancament de la zona de caça als principals camins per tal ningú pugui entrar en la zona de caça. Recordem que aquests terrenys son privats, no públics. Els caçadors estan autoritzats per el propietari i l'administració publica. Per tant, demanem a tots els usuaris del medi natural que es respectin aquestes senyalitzacions que avisen de la realització d'una batuda i evitin entrar, sempre per seguretat.

la foto13.JPG

Donat les condicions del terreny i per extremar la seguretat de les persones la cacera del senglar serà gestionada per la Junta Directiva que marcarà els dies de cacera, hora i lloc. La cacera es portarà a terme mitjançant les costums i tradicions, i en tot cas respectant escrupolosament la legalitat vigent, senyalitzant correctament tots els accessos a la cacera, i sí és el cas, demanant permís al propietari del terreny per tancar els camins o accessos a la cacera. La colla del senglar està formada per tots els socis de la societat que vulguin participar en les batudes.

 

La societat disposa d'un numero de canal del projecte d'emissores de la FCC per tal de comunicar-se entre tots els participants a la batuda i per tenir la màxima seguretat.

 

Cens senglar: la població de senglar s’ha valorat en funció de les captures realitzades a les batudes i la mitjana d’efectivitat de caça del 38% valorada com a mitjana dels cinc darrers anys segons el informe del Programa de seguiment de les poblacions de senglar (Sus scrofa) a Catalunya de la temporada 2018-2019.

 

Cens de cabirol: s’ha valorat la seva població en funció de les observacions anotades en el Llibret de Batudes de caça Major de la F. C. C. Representació Territorial de Barcelona i per avistaments continuats a les zones on no es porten a terme batudes de porc senglar.

corzo.jpg
bottom of page